درباره ما

با وارد شدن فضای مجازی در حوزه های مختلف شغلی، لزوم اطلاع رسانی حوزه اشتغال و استخدامی بیشتر احساس می شود، بنابراین اطلاع رسانی بموقع و بی واسطه برای کارجویان باید یکی از اولویت های اصلی باشد. سایت استخدامی سعی دارد بعنوان یکی از سایتهای اطلاع رسانی این حوزه در استفاده کارجویان از بهترین و سریعترین زمان ممکن نقشی هر چند کوچک ایفا نماید.